Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» RODO

RODO

Informacja dla Klienta sklepu ECO-OZON-Sklep.pl

 

Administrator danych osobowych:

Anna Kląskała ECO-OZON P.H.U.

ul. Tęczowa 14/10

53-602 Wrocław zw. dalej ECO-OZON

 

Adres do korespondencji: zgodnie z adresem administratora danych osobowych

 

Adres e-mail: biuro@eco-ozon-sklep.pl

 

Cel przetwarzania danych:

 • zawarcie i wykonanie Umowy z ECO-OZON – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy;

 • rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenia roszczeń – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ECO-OZON;

 • zastosowanie się do przepisów Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

Kategorie przetwarzanych danych:

 • dane niezbędne do wystawienia faktur
 • dane teleadresowe

 

Okres przechowywania danych:

 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umów z ECO-OZON;
 • do momentu przedawnienia roszczeń;

 

Gdzie przekazujemy dane osobowe:

 • w związku z dokonywanymi rozliczeniami podatkowymi dane Twoje powierzamy do przetwarzania do Biura Rachunkowego;

 

Prawa związane z danymi osobowymi:

 • dostępu do treści lub otrzymanie kopii swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. ECO-OZON przekaże te dane Tobie na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego,
 • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania,
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ECO-OZON,
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z ECO-OZON jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z ECO-OZON;


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl